TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Sigurimi Kasko i Automjetit

SIGURIMI KASKO – MBROJTJE PËR AUTOMJETIN TUAJ!

Në ditët e sotme automjeti është një nga investimet kryesore për ju dhe familjen tuaj, pasi që është një nga mjetet e transportit,
i cili ju mundëson lëvizjen prej një destinacioni në destinacion tjetër.  Në punët e përditshme me automjetin tuaj duhet të ndjeheni të sigurtë ju dhe familja juaj.

Sigurimi TPL mbulon demtimet materiale dhe jomateriale që mund të kenë pësuar palët e treta si pasojë e përfshirjes në një aksident.

Për të ofruar një mbrojtje maksimale për çdo rast aksidenti dhe situatë,  TEB Sha në bashkëpunim me SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group SH.A. – Dega Kosovë ju ofron sigurimin KASKO, i cili mbulon dëmtimet në automjetin tuaj nga disa rreziqe, si:

  • PËRPLASJA DHE PËRMBYSJA AKSIDENTALE
  • THYERJA E XHAMAVE
  • DËMTIMET NË PARKIM
  • DJEGIA NGA ZJARRI AKSIDENTAL
  • DËMET NGA VJEDHJA
  • FENOMENE TË NATYRËS

  Ne ju mbrojmë drejt udhëtimit të ëndrrave tuaja.


© TEB ShA