TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Shërbimet tona ekskluzive

Përjeto shërbimet tona ekskluzive

• Zyrtarë të shitjes të Private Banking në degët e caktuara me kënde të veçanta të dedikuara vetëm për klientët e Private Banking,
• Një nga brendet më prestigjioze të kredit kartelave në Kosovë; STAR CARD që e prezanton klientin ndërkombëtarisht,
• Shërbime bankare me karakteristika të veqanta dhe kualitet të lartë, degë gjithëpërfshirëse dhe rrjete të bankomatëve me specifika të cilat ofrojnë tërheqje dhe depozitim të parave për herë të parë në Kosovë,
• Shërbimet bankare online,
• Mundësitë e financimit me kushte të veçanta dhe procedura të përshpejtuara,
• Oferta speciale të shërbimeve bankare dhe ndihmë për klientët e huaj të cilët jetojnë dhe punojnë në Kosovë.


© TEB ShA