TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Privilegjet lokale dhe globale

TEB Sh.A ofron përfaqësues të dedikuar bankierë që do të jenë përgjegjës për këshillimin e klientëve te bankingut privat për çdo sfidë që ata mund ta kenë në lidhje me produktet dhe shërbimet e bankingut privat.

  • Mundësitë e privilegjuara të blerjes me partnerët strategjikë të bankës TEB
  • Hapësira të veqanta që janë krijuar posaçërisht për të ofruar komforin dhe privatësinë që i përshtatet nevojave të klientit
  • Mundësi e blerjeve me këste në pagesat vendore dhe ndërkombëtare
  • Zero komision për pagesat ndërkombëtare me Premium Kredit Kartelë
  • Bonus pikë shtesë në Premium Starcard për shpenzimet në restorantet të përzgjedhura
  • Këstet shtesë pa komision te tregtarët e përzgjedhur
  • Limit të përdorimit te kredit kartelës deri në tri paga
  • Oferta dhe kushte speciale për të gjitha llojet e kredive dhe mbitërheqjes
  • Prioritet në shërbime në degët e bankës TEB
  • Faqja e dedikuar në internet për shërbimet e bankingut privat

 


© TEB ShA