TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Tebmobile

TebMobile

Shërbimet bankare kurdo dhe kudo!

TebMobile është shërbim elektronik, përmes të cilit klientët kanë qasje në llogaritë e tyre dhe produktet tjera bankare, në çdo kohë dhe në çdo vend. TebMobile është shërbim i lehtë për përdorim, i sigurte dhe efektiv që ofrohet për të gjithë klientët. Është në dispozicion edhe për ata që nuk janë klientë të bankës por me karakteristika të tjera.

Mundësia për të mbetur konkurrues në treg do të jetë edhe më e madhe pasiqë edhe mundësia për të shitur produkte tjera si llogari, kredi, kredit kartela, pagesa, urdhra të përhershëm do të rritet.
TebMobile do të jetë në dispozicion në dy gjuhë: angleze dhe shqipe, si dhe mund të shkarkohet në IOS dhe Android.
Shkarko nga Play Store
Shkarko nga AppStore


Klientët e TEB-it i kanë këto karakteristika të Teb Mobile në dispozicion:
Raporti

 • Monitorimi i gjithsej mjeteve
 • Monitorimi i gjithsej borxheve
 • Monitorimi i borxheve të ardhshme në kalendar
 • Përcaktimi i urdhrit të përhershëm në kalendar
 • Monitorimii llogarisë në diagram
 • Monitorimi i kredit kartelës në diagram
 • Monitorimi i kredisë në diagram

Llogaritë

 • Monitorimi i transaksioneve të llogarisë
 • Monitorimi i gjendjeve të llogarisë
 • Monitorimi i detajeve të llogarisë
 • Ekstrakti i IBAN-it


Kredit kartelat

Nëpërmjet TebMobile ju mund të:

 • Monitorimi i transaksioneve të kredit kartelave
 • Monitorimi i borxhit të kredit kartelave
 • Monitorimi i të dhënave të kredit kartelës
 • Kërkesa për kredit kartelë të re
 • Kërkesa për kartelë plotësuese
 • Kërkesa për rritje të limitit të kredit kartelës
 • Ndryshimi i datës së pagesës për kredit kartelë
 • Ndryshimi i metodës së pagesës për kredit kartelë
 • Monitorimi i pasqyrës së kredit kartelës
 • Pagesa e borxhit të kredit kartelës/person tjetër
 • Pagesa e faturës me kredit kartelë

Kreditë:

 • Monitorimi i planit/detajeve të pagesave të kredisë
 • Dërgimi në email i planit të pagesave të kredisë
 • Kërkesa për kredi

Pagesat:

 • Pagesa e faturës me lexues të barkodit
 • Kryerja e pagesave institucionale nga llogaria ose kredit kartela
 • Kryerja e pagesës për shërbime të parapaguara (IPKO)
 • Mbushja e telefonit mobil (IPKO, VALA, ZMOBILE)
 • Transferet:
  • Transfere të shpejta
  • Transfer ndërmjet llogarive të mia
  • Transferet në llogari të TEB-it
  • Transferet në bankat e tjera

  Investimet:

  • Shikoni normat
  • Këmbimin valutor (blerje/shitje)


  Jo-klientët i kanë këto karakteristika të Teb Mobile në dispozicion:

  • Monitorimi i degës/gjetësi i bankomatit
  • Monitorimi i fushatave
  • Kalkulatori për valuta të ndryshme (GBP, CHF, USD), depozita, kredi
  • Monitorimi i lajmeve dhe ngjarjeve
  • Kërkesa për kredi
  • Kërkesa për kredit kartelë
  • Na kontaktoni
  • Aplikim për përdorues të ri


  Siguria


  TebMobile përdor SmartKEY për autentifikim. Kjo teknologji përdor mekanizmin shumë-faktorësh me metodat e fundit kriptografike për të mbrojtur transaksionet tuaja për siguri më të lartë. Përdor një teknologji të fuqishme dhe transparente me përdorim të thjeshtë për përdoruesit për autentifikim në aplikacionin në telefon mobil dhe në e-banking. Gjithashtu, TebMobile e kombinon këtë teknologji me “Touch ID” për të ofruar përvojën e lehtë të përdoruesit përmes shenjës së gishtit.

  Udhërrëfyesi i TebMobile


© TEB ShA