TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Llogari fleksibile

Kombinim perfekt i të ardhurave të larta dhe fleksibilitetit

Më e mira e të dy botëve - me një Llogari fleksibile në TEB ju mund ta maksimizoni interesin e fituar nga kursimet e juaja dhe në të njëjtën kohë t’i keni në dispozicion atëherë kur ju duhen. Llogaria fleksibile në TEB është saktësisht e tillë.

Llogaria fleksibile ju ofron norma të favorshme të interesit të cilat llogariten në baza ditore dhe ju kreditohen në llogarinë tuaj fleksibile ose llogarinë rrjedhëse në fund të çdo muaji. Gjatë hapjes së llogarisë suaj fleksibile,ne dakordohemi për një numër fiks të tërheqjeve për muaj. Numri i deponimeve është i pa kufizuar.

Pse të mos i transferoni direkt në Llogarinë tuaj fleksibile pagesat e dividendës ose të ardhurat e tjera nga investimet ashtu që të mos i humbni normat e mira të interesit.

Ju mund të keni qasje në llogarinë tuaj fleksibile përmes TEB e-banking dhe TebMobile. Për më shumë informata, kontaktoni degën tuaj lokale, Qendrën e Thirrjeve në 038/230-000 ose na dërgoni email në info@teb-kos.com.


© TEB ShA