TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Afatizimet e planifikuara

Fito interes të lartë fiks me një Llogari të Planifikuar në TEB

Kursimet tuaja mund të jenë një burim i rregullt i të ardhurave nëse ju vendosni për një Llogari të Planifikuar. Kjo llogari ofron interes të lartë fiks i cili mund të kreditohet në një llogari që ju zgjidhni në bazë 1, 3 ose 6 mujore.

Në mënyrë unike, tani ne e kemi zgjeruar shërbimin në këtë llogari për të lejuar transferimin e interesit në çdo llogari në TEB ose bankë tjetër. Ose ju mund të vendosni që t’i shpërndani fitimet e interesit në një ose më shumë llogari që mbani ju ose anëtarët e familjes suaj.

Kushtet e tjera do të aplikohen nëse fondet tërhiqen para maturitetit.

Për më shumë informata vizitoni degën tuaj lokale për përparësitë që ju ofron një llogari e planifikuar, na dërgoni email në info@teb-kos.com kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në 038/230-000.

 


© TEB ShA