TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi për shtëpi

Direkt në shtëpi me një Kredi me Hipotekë në TEB

Si një individ, blerja ose ndërtimi i një shtëpie është një nga vendimet më të mëdha financiare që ju do t’i merrni në jetën tuaj. Në realizimin e ëndrrës suaj, vendimi se si të financosh është pothuajse aq i rëndësishëm sa cilën shtëpi ta blesh ose ndërtosh.

Kjo është arsyeja se pse TEB-i e ka zhvilluar një kredi me hipotekë për t’i përmbushur kërkesat për shtëpi dhe të situatës tuaj financiare.

Kreditë Hipotekare kanë një afat maksimal prej 180 muajsh, por me një plan fleksibiliteti për të gjithë konsumatorët e TEB-it.

Fleksibiliteti në kthime përfshin:

 • Këste të barabarta
 • Këste fleksibile
 • Këste rënëse
 • Këste rritëse
 • Greis Periudha – për klientë të veçantë me nevoja të veçanta

Edhe pse në fillim ju vendosni për planin e pagesës suaj, ju keni opsione gjatë gjithë periudhës së kredisë. Vetëm në TEB ju mund të paguani shuma të larta në çdo kohë pa ndëshkim dhe ristrukturim të shumës së mbetur.

Dokumentet e nevojshme për Aplikim të Kredisë Hipotekare:

 • Një dokument valid identifikues (ID, Pasaportë ose Patent shofer).
 • Kontrata e punës dhe dokumente të tjera që dëshmojnë të hyra shtesë personale dhe familjare (si p.sh. nga pensioni, qeraja, honoraret etj.).
 • Gjendja e bankës qe dëshmon të hyra të rregullta nga paga (nëse pranoni të hyrat në Bankë tjetër).
 • Dokumentet e paluajtshmërisë së hipotekës (Fleta poseduese dhe kopja e planit).
 • Parakontratë e noterizuar e shitëblerjes së pronës.
 • Kopja e Letërnjoftimit të Bashkëhuamarrësit/Garantuesit.
 • Kontrata e punësimit dhe dokumente të tjera mbi të ardhurat e Bashkëhuamarrësit/Garantuesit.
 • Gjendja e bankës së Bashkëhuamarrësit/Garantuesit që dëshmon të hyra të rregullta nga paga (nëse i pranon të hyrat në Bankë tjetër).


Nëse do të dëshironit t’i diskutoni nevojat tuaja për hipotekë, ju lutem vizitoni degën tuaj lokale, na dërgoni email në info@teb-kos.com, ose kontaktoni Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000.


© TEB ShA