TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi për shkollim

Kredi për shkollim — më shumë mundësi për të ardhmen tuaj

Sot, shkollimi është çelësi i suksesit dhe avancimit në shoqëri. Shkollimi hap rrugën për punë më të mirë, shpërblime më të mira. Në TEB, ne e kuptojmë rëndësinë e investimit në shkollim.

Kjo është arsyeja se pse e kemi krijuar Kredinë për Shkollim me norma preferuese për klientë të cilët dëshirojnë t’i përmirësojnë shkathtësitë dhe njohuritë e tyre

Në fillim të kredisë, ne dakordohemi me ju për një normë të interesit e cila mbetet e njëjtë gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë.

Për më tepër, ne ofrojmë veçori dhe opsione të cilat ju ndihmojnë t’i korrigjoni kthimet për situatën tuaj specifike, përfshirë:

  • Këste të barabarta
  • Këste fleksibile
  • Këste rënëse
  • Këste rritëse
  • Greis Periudha – për klientë të veçantë me nevoja të veçanta

Dhe, vetëm në TEB ju mund ta ktheni një kredi më shpejt për ta shkurtuar kohëzgjatjen.

Nëse do të dëshironit t’i diskutoni nevojat tuaja arsimore për një të ardhme më të sigurt, ju lutem vizitoni degën tuaj lokale, na dërgoni email në info@teb-kos.com, ose kontaktoni Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000.


© TEB ShA