TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


SMS Banking

Llogaria juaj është në xhepin tuaj

Shërbimi i SMS Banking ofron shërbime të menjëhershme vetëm duke dërguar një SMS në numrin 50001. Banka TEB Sh.A. ju ofron informata në kohë reale, 24/7 dhe ju paguani vetëm nëse e shfrytëzoni shërbimin.

Llojet e SMS Banking:
- SMS Kërkimet
- SMS Njoftimet
- SMS mbushje
- SMS IPKO Digjital TV dhe Internet
- SMS Pagesat e faturave të KESCO-se

SMS Kërkesa

Dërgoni një SMS kërkesë dhe do të pranoni informata për të gjitha bilancet e llogarive tuaja në të gjitha valutat, si në:
• Llogarinë rrjedhëse;
• Llogarinë e kursimit;
• Llogarinë Fleksibile;
• Nëse keni llogari në GBP dhe CHF, SMS-i do t’ju tregojë vetëm shumën e bilanceve të llogarive tuaj.

Ju mund po ashtu të pranoni informata për:
• Normat e këmbimeve valutore;
• Limiti për shfrytëzim të Kredit Kartelës (StarCard, Premium Card ose She Card) dhe bilanci total.

Pasi të vizitoni degën tonë dhe të regjistroheni për shërbimin, ju do të keni qasje në të gjitha informatat të lartëshënuara duke dërguar një SMS në 50001 me informatat më poshtë.
• BILANCI – për informatat e llogarisë;
• VALUTA – për informata të këmbimeve valutore.
• STARCARD – për limit të shfrytëzimit të kartelës StarCard dhe bilancin e mbetur;

 

SMS Njoftimet

Nëse dëshironi të monitoroni transaksionin në llogarinë tuaj, ne do t’ju informojmë me SMS për çdo transaksion hyrës ose dalës mbi 10€ ose ju mund ta caktoni shumën tuaj minimale të transaksionit.
Ju mund po ashtu ta keni gjendjen tuaj të kartelës StarCard në xhepin tuaj me shërbimin - një SMS Njoftimi.

Përmes SMS Njoftime ju do të pranoni:
• Transferet,
• Data e pagesës e këstit të kredisë,
• Prerja e Kredit Kartelës

 

SMS Top Up

Për të gjithë shfrytëzuesit me parapagim të telefonit mobil, TEB-i ofron SMS Mbushje, një shërbim përmes së cilit ju mund ta mbushni telefonin tuaj ose atë të familjes dhe miqve tuaj – të gjitha me një SMS të vetëm në 50001.

TEB SMS mbushje është produkt i TEB-it që është zhvilluar në kooperim me operatorët e telefonisë mobile në Kosovë.

TEB SMS mbushje është një mënyrë elektronike për të mbushur telefonin në çdo kohë; 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Kjo është një mënyrë e lehtë dhe e përshtatshme për ta mbushur telefonin përmes një SMS.

Klientët mund të autorizojnë persona tjerë që të mbushin telefonat prej llogarisë së vet apo Starcartelës duke ju vendosur edhe një limit ditor.

Nëse klienti dërgon SMS prej operatorit VALA atëherë mund të mbushen numrat e këtij operatori, përderisa nëse klienti dërgon SMS prej operatorit IPKO atëherë mund të mbushen numrat e këtij operatori. Po ashtu është e mundshme që të mbushet psh: numri i IPKO’s duke dërguar SMS prej VALËS apo anasjelltas.

 

IPKO Digjital TV & Internet

Në bashkëpunim me ofruesin e shërbimeve të telekomunikimeve “IPKO”, TEB-i u ofron të gjitha mënyrat e përshtatshme për klientët e tij për t’i mbushur shërbimet e tyre mujore të pakove për internet, TV ose linjë të telefonisë fikse. Ju mund t’i shfrytëzoni shërbimet e mbushjeve nga IPKO në çdo kohë nga çdo vend me një SMS të vetëm. Pagesa do të debitohet nga llogaria e juaj rrjedhëse në TEB dhe shërbimi do të aktivizohet menjëherë. Dhe ka më shumë. Ju mund ta shfrytëzoni këtë shërbim për t’i mbushur llogaritë nga IPKO të miqve ose familjes.

Si funksionon kjo: varësisht nga llogaria dhe pakoja që ju dëshironi të mbushni, thjeshtë dërgoni një SMS në 50001.

tv – për ta mbushur Digital TV. Për shembull: (ipkoyourusernametv, pra ipkoemrimbiemritv, shembull ipkokobesagashitv apo varësisht nga emri si e keni të hapur llogarinë në IPKO)
duotv – për ta mbushur pakon duo me TV dhe internet. Për shembull: (ipkoyourusernameduotv)
duofix – për ta mbushur pakon duo me Internet dhe Telefon fiks. Për shembull: (ipkoyourusernameduofix)
Për ta aktivizuar IPKO Mbushjen, vizitoni degën tuaj më të afërt të TEB-it.

 

Pagesat e faturave të KESCO-se

Prej tani pagesat e faturave elektrike (KESCO) mund të bëhen edhe nëpërmjet dërgimit të vetëm një SMS porosi nga telefonat mobil.

Klientët e Bankës TEB Sh.A. prej tani mund të bëjnë pagesat e rregullta mujore të faturave të rrymës elektrike vetëm me një dërgim të SMS nga telefonat e tyre mobil nga të gjithë operatorët kombëtar.

Si funksionon kjo: Mjafton një SMS i dërguar nga numri i telefonit tuaj të regjistruar në Bankë, në numrin 50001, duke shënuar numrin e referncës së faturës elektrike (KESCO) dhe shumën që dëshironi të paguani.
Kjo mënyrë e pagesës ofron edhe një mundësi të re të pagesave, që lehtëson këtë obligim për qytetarët.
Për të përfituar këtë shërbim, klientët duhet të regjistrohen në një nga degët më të afërta të Bankës TEB Sh.A.


© TEB ShA