TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Menaxhimi i parave

Menaxhimi i parave

POS terminalet

Evoluimi i shërbimeve bankare ka sjellë metoda të reja të pagesave të cilat i zvogëlojnë nevojat për para të transaksioneve ditore. Pika e Shitjes (POS) është pikë bankare në dyqanin tuaj e cila u mundëson konsumatorëve që të paguajnë me debit ose kredit kartelë nga TEB.

Më shumë

Pagesat komunale

Prodhimi dhe komunikimi është kyç për menaxhim të biznesit të suksesshëm. Kjo do të thotë se energjia, telekomunikimet dhe shërbime e tjera komunale luajnë rol vendimtar në operacione të biznesit. Menaxhimi në mënyrë efikase i pagesave të shërbimeve komunale siguron se ju nuk do të pësoni ndonjë humbje të shërbimit në rast se nuk i arkëtoni pagesat nga furnizuesit tuaj.

Më shumë

Transferet e parave

Ne e dimë rëndësinë e transfereve të parave me kohë, kështu që ne synojmë që ta ofrojmë shërbimin me cilësi më të mirë.

TEB-i është një nga bankat me rritjen më të shpejtë në Kosovë dhe se vazhdimisht po ofrohet shumë e më shumë tek klientët e saj përmes degëve të reja, shërbimeve të përmirësuara dhe produkteve unike.

Më shumë

Pagesat e rrogave

Pavarësisht nga numri i punonjësve që punojnë për kompaninë tuaj, ju mund gjithmonë të mbështeteni në shpërndarje efikase të pagave përmes TEB-it. Gjithë çka që ju duhet të bëni është që të regjistroheni në shërbimin tonë për pagesa të pagave.

Më shumë

Urdhër pagesat

Nëse po flasim për pagesa të qirasë, kursime për blerjet në të ardhmen dhe të papritura në kompanisë suaj, të gjitha pagesat e juaja të rregullta kërkojnë transfere mujore.

Më shumë

Pagesa të tjera

Ne vazhdimisht punojmë në mënyrat se si ta kursejmë kohën tuaj e cila më mirë do të shfrytëzohej për t’u koncentruar në biznesin tuaj.

Më shumë

© TEB ShA