TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Llogaria e kursimit

Fito interes nga likuiditeti i juaj i tepërt

TEB-i e kupton ciklin e rrjedhës së parasë të biznesit. Kjo është arsyeja se pse ne e kemi krijuar llogarinë e kursimit për klientë të biznesit e cila ju ofron qasje të menjëhershme dhe të pakufizuar në fondet tuaja përderisa duke fituar norma të larta të interesit në bilancin tuaj.

Hapja e llogarisë së kursimit është e lehtë dhe nuk ka pagesa për hapje, mirëmbajtje, tërheqje ose deponim dhe as kritere minimale të bilancit. Ju mund ta hapni llogarinë në disa valuta: EUR, USD, GBP dhe CHF.

Interesi përllogaritet çdo ditë në bilancin e llogarisë dhe kreditohet në fund të çdo viti. Nëse ju nevojiten kursimet tuaja për pagesa, atëherë thjesht i transferoni fondet në llogarinë tuaj rrjedhëse – ju mund ta shfrytëzoni shërbimin tuaj e-banking, një risi tjetër nga TEB.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve për biznese nga TEB, pse të mos vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës, telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000 ose na dërgoni një email në info@teb-kos.com.


© TEB ShA