TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Llogaritë

Llogaritë

Llogari rrjedhëse

Me të hapur një llogari rrjedhëse për biznese në TEB, ju e hapni derën e një game të gjerë të shërbimeve financiare të cilat do t’ju ndihmojnë në menaxhimin e rrjedhës së parasë dhe likuiditetit të biznesit tuaj.

Më shumë

Llogaria fleksibile

Si ta vendosni likuiditetin tuaj të tepërt në shërbim të biznesit tuaj? Hapja e një llogarie fleksibile në TEB është një zgjidhje ideale.

Më shumë

Llogaria e kursimit

TEB-i e kupton ciklin e rrjedhës së parasë të biznesit. Kjo është arsyeja se pse ne e kemi krijuar llogarinë e kursimit për klientë të biznesit e cila ju ofron qasje të menjëhershme dhe të pakufizuar në fondet tuaja përderisa duke fituar norma të larta të interesit në bilancin tuaj.

Më shumë

Llogaria e afatizimit

Nëse ju mbani shuma të mëdha të kapitalit të tepërt, të destinuara për ndonjë investim në të ardhmen, ose për ta menaxhuar rrjedhën e parasë, atëherë pse të mos e vëmë këtë në funksion ndaj normave të larta dhe fikse të interesit!

Më shumë

Llogaria e planifikuar

Kursimet e juaja mund të jenë një burim i rregullt i të ardhurave për biznesin tuaj nëse ju përcaktoheni për një llogari të planifikuar. Kjo llogari për biznese ju ofron interes të lartë fiks i cili mund të kreditohet në një llogari që ju zgjidhni në bazë 1, 3 ose 6 mujore.

Më shumë

© TEB ShA