TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kreditë dhe financimi

Kreditë dhe financimi

Kredi për objekte biznesi

A keni nevojë për më shumë hapësirë për biznesin tuaj? A doni të keni përparësi të vlefshme ndaj konkurrencës duke krijuar hapësira më të mëdha ose të dizajnuara që i përshtaten biznesit? A është e mundur që zgjerimi i objektit ta përmirëson shërbimin tuaj ndaj konsumatorëve ose procesin e prodhimit tuaj?

Më shumë

Kreditë për automobil

Një flotë efikase dhe e mirëmbajtur automjetesh mund të jetë esenciale në ushtrimin e biznesit tuaj. Nëse keni nevojë të investoni në automjete përmes dilerëve të autorizuar, atëherë Kredia shumë e favorshme për Automjete në TEB mund të jetë shumë efektive.

Më shumë

Kredi pa kesh

Biznesi ndërkombëtar krijon shumë mundësi, por ato mund të jenë sfiduese. Ju duhet t’i dini dhe kuptoni termet dhe kushtet e transaksionit dhe se si mund t’i mbroni interesat tuaja financiare.

Më shumë

Kredi me këste

Një nga cilësitë e rëndësishme të bizneseve është se ata vazhdimisht synojnë rritje të biznesit. Kurse një nga cilësitë e rëndësishme të TEB-it është se ne vazhdimisht kërkojmë mënyra për ta mbështetur atë rritje. Kredia e jonë me këste është vetëm një nga ato mënyra.

Më shumë

Mbitërheqje

Faturat e papritura ose blerjet esenciale mund t’ju bëjnë presion në financat e kompanisë suaj. Duke i njohur bizneset, TEB-i e di se një mbitërheqje mund të ndihmojë në zbutjen e procesit të realizimit të pagesave të llojllojshme në rast se biznesi ballafaqohet me likuiditet.

Më shumë

Kredia spot

Kontratat specifike kërkojnë mjete specifike të financimit për të ju ndihmuar të menaxhoni rrjedhën e parasë së kompanisë tuaj dhe për të rritur në maksimum fitimet.

Më shumë

Kredi revolvuese

Disa investime afatshkurtra gjatë vitit kërkojnë mjete të veçanta të financimit që janë më fleksibile se format e tjera të kreditimit.

Më shumë

© TEB ShA