TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Pagesat e rrogave

Më shumë mundësi për punonjësit tuaj me shërbime të pagesave të pagave nga TEB

Pavarësisht nga numri i punonjësve që punojnë për kompaninë tuaj, ju mund gjithmonë të mbështeteni në shpërndarje efikase të pagave përmes TEB-it. Gjithë çka që ju duhet të bëni është që të regjistroheni në shërbimin tonë për pagesa të pagave.

Ky është një shërbim tepër i përshtatshëm pasi që ju mundëson që t’i paguani pagat në dy mënyra.

JJu mund të zgjidhni që të dërgoni një listë tek zyrtari përgjegjës për llogarinë tuajose ju mund ta ngarkoni listën si dhe ta ekzekutoni këtë përmes e-Banking për biznese. Ekzekutimi është automatik qoftë për stafin që pranon pagën në TEB qoftë në bankë tjetër.

Nëse punonjësit tuaj zgjedhin që t’i pranojnë pagat e tyre në llogarinë e tyre në TEB, ne do ta bëjmë të mundur që ata të kenë qasje në të gjitha produktet dhe shërbimet e tona bankare si dhe t’ju ofrojmë atyre oferta speciale.

Për më shumë informata, kontaktoni zyrtarin tuaj të bankës.


© TEB ShA