TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredit Kartelë e Femrave Ndërmarrëse

Kredit Kartela për Femrat Ndërmarrëse është kartelë e përshtatur dhe dizajnuar për të përmbushur nevojat e femrave ndërmarrëse që kanë biznes të themeluar dhe atyre që aspirojnë të kenë një. Kartela ka për qëllim të zgjerojë burimet në dispozicion për këtë grup të veçantë.

Kartela funksionon për tu perdorur vetëm në POS terminalet dhe ATM të bankës TEB.
Një përparësi e rëndësishme që kartela ju ofron femrave ndërmarrëse është mundësia për të përmbushur nevojat e tyre të biznesit duke blerë me këste pa kamatë.
Nëse jeni një femer ndërmarrëse ose planifikoni të filloni një biznes,vizitoni degën më të afërt dhe pajisuni me “Kredit Kartelën për Femrat Ndërmarrëse”


© TEB ShA