TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Pagesa të tjera

Pse nuk na lini që t'i menaxhojmë pagesat e juaja të tatimeve

Ne vazhdimisht punojmë në mënyrat se si ta kursejmë kohën tuaj e cila më mirë do të shfrytëzohej për t’u koncentruar në biznesin tuaj.

Kjo është arsyeja se pse ne jemi banka e parë në Kosovë për të ofruar pagesa online të TATIMEVE përmes e-Banking.

Nëse preferoni ta përdorni kartelën tuaj Starkartelën për Biznese për të bërë pagesa, përfshirë tatimet, me këste deri në 3 muaj, thjeshtë vizitoni degën tuaj më të afërt.

Të gjitha pagesat mund të kryhen në degët e TEB-it – vetëm sjell një kopje të shtypur të urdhërpagesës.

Për ta shikuar listën e plotë të institucioneve në të cilat mund të kryhet pagesa përmes TEB-it, ju lutem klikoni këtu.

Për më shumë informata, vizitoni degën tuaj më të afërt të TEB-it.


© TEB ShA