TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Agro Kredi

Vazhdojmë tutje me ofertën më atraktive për financim të fermerëve dhe agrobizneseve.

Gjatë financimit me Agro Kredi, ju do të përfitoni 12 muaj grejs periudhë dhe Agro Kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

TEB Bankë për një botë në lëvizje.

Agro kredi

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.

Përdorimi i të dhënave persoanle në regjistër të kredive (CRK) *


Shkruani fjalën nga foto lart:*© TEB ShA