TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Agro Kredi

Investoni dhe rrisni rendimetet tuaja me kredi bujqësore

Në TEB Bankë, ne synojmë t’i ndihmojmë prodhuesit bujqësorë që të fitojnë produktivitet më të mirë nga sezoni prodhuese. Biznesi bujqësor është një sektor shumë specifik i cili në mënyrë të barabartë kërkon ekspertizë specifike nga bankieri i juaj.

 

Kjo është arsyeja se pse ne kemi krijuar kredi bujqësore që ofron financa për kapital punues dhe investime fikse në biznes bujqësor.

Për ta rritur produktivitetin bujqësor, ju mund t’i shfrytëzoni kreditë tona për të blerë pajisje, për ta shtuar bagëtinë dhe renovimin e fermës suaj me norma shumë më të favorshme. Kreditë i përshtaten nevojave tuaja. Planet e kësteve fleksibile mund të organizohen në bazë të kërkesave tuaja përderisa maturiteti renditet nga 12 muaj deri në 60 muaj, varësisht nga natyra e investimit.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve për biznese nga TEB, pse të mos vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës, telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000 ose na dërgoni një email në info@teb-kos.com.


© TEB ShA