TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Agro Kartela

Agro Kartela - produkt unik, i thjeshtë dhe efikas

Agro Kartela e bankës TEB është një produkt unik i përshtatur që mundëson një zgjidhje të përshtatshme ndërmjet tri palëve kryesore në treg: tregtarit, fermerit dhe bankës.

Kjo kartelë merr parasysh nevojat specifike të agro klientëve ku luhatjet e rrjedhës së parave varen shumë nga sezona.
Agro Kartela mundëson qasje të lehtë në financa në tërë Kosovën dhe u mundëson fermerëve dhe agrobizneseve të blejnë inpute, mjete dhe pajisje bujqësore me kushte shumë të mira.

  • Përmbush nevojat specifike sezonale bujqësore
  • Pagesat përmes një rrjeti të gjerë të furnizuesve të inputeve dhe pajisjeve bujqësore
  • Blerja me këste me normë interesi 0%
  • Deri në 6 muaj grejs periudhë për periudhën nga marsi deri në gusht

 

 


© TEB ShA