TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Llogaria e planifikuar

Fitoni interes të lartë fiks me Llogari të Planifikuar në TEB

Kursimet e juaja mund të jenë një burim i rregullt i të ardhurave për biznesin tuaj nëse ju përcaktoheni për një llogari të planifikuar. Kjo llogari për biznese ju ofron interes të lartë fiks i cili mund të kreditohet në një llogari që ju zgjidhni në bazë 1, 3 ose 6 mujore.

Në mënyrë unike, tani ne e kemi zgjeruar shërbimin në këtë llogari për të mundësuar transferimin e interesit në çdo llogari në TEB ose bankë tjetër, ose ju mund të vendosni që t’i shpërndani fitimet e interesit në një ose më shumë llogari të biznesit tuaj.

Pasi që kjo është llogari me interes fiks, ju gjithmonë do ta dini shumën e interesit të fituar – njohuri e dobishme për planifikimin tuaj financiar.

Kushtet e tjera do të aplikohen nëse fondet tërhiqen para maturitetit.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve për biznese nga TEB, pse të mos vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës, telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në 038/230-000 ose na dërgoni një email në info@teb-kos.com.


© TEB ShA