TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi revolvuese

Kredi revolvuese — vijë kreditore ku ju paguani interesin çdo 3 muaj

Disa investime afatshkurtra gjatë vitit kërkojnë mjete të veçanta të financimit që janë më fleksibile se format e tjera të kreditimit.

Për t’u shërbyer më së miri nevojave të tilla financiare me më shumë fleksibilitet, TEB ofron një linjë të kredisë me karakteristika unike – kredia revolvuese.

Duke përdorur kredi revolvuese, ju mund të tërhiqni pjesërisht ose plotësisht deri në limitin e miratuar dhe ta shfrytëzoni atë deri në maturim të linjës kreditore. Interesi llogaritet mbi shumën e papaguar në baza ditore, por paguhet vetëm në çdo tre muaj, një mundësi që i lë biznesit tuaj më shumë para për t’i ri-investuar.

Afati maksimal i kredisë revolvuese është 12 muaj –një vlerësim i qarkullimit dhe situata aktuale e biznesit përdoren për zgjatje të afatit.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth kredive revolvuese në TEB, pse të mos vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës.


© TEB ShA