TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


09/01/2020

Zgjedhe për qejfin tënd!

Kredi për veturë
Oferta më e re nga Banka TEB për kredi për vetura:

Norma vjetore e interesit duke filluar nga: 5.88%,
Shpenzime administrative: 1%,
Maturiteti maksimal: 84 muaj,
Norma efektive e interesit duke filluar nga: 6.36%.

Oferta është valide deri me 29.02.2020.


TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA