TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


20/07/2017

Veç vet!

PA BASHKËHUAMARRËS, PA GARANTUES dhe PA KOLATERAL.
Merr 10,000 Euro kredi dhe paguaj vetëm 150 Euro në muaj.
6.84% Norma vjetore e interesit
0.50% Shpenzimet administrative
7.22% Norma efektive e interesit
Afati I kredisë: 84 muaj

Për një jetë më të mire

TEB, Bankë për një botë në lëvizje.

Oferta është valide deri më 30 Shtator 2017.


© TEB ShA