TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


08/11/2017

TEB vjen me risi të pagesave në treg

Prej tani pagesat e faturave elektrike (KESCO) mund të bëhen edhe nëpërmjet dërgimit të vetëm një SMS porosi nga telefonat mobil.
Klientët e Bankës TEB Sh.A. prej tani mund të bëjnë pagesat e rregullta mujore të faturave të rrymës elektrike vetëm me një dërgim të SMS nga telefonat e tyre mobil nga të gjithë operatorët kombëtar.
Për të përfituar këtë shërbim, klientët duhet të regjistrohen në një nga degët më të afërta të Bankës TEB Sh.A.
Mjafton një SMS i dërguar nga numri i telefonit tuaj të regjistruar në Bankë, në numrin 50001, duke shënuar numrin e referncës së faturës elektrike (KESCO) dhe shumën që dëshironi të paguani.
Kjo mënyrë e pagesës ofron edhe një mundësi të re të pagesave, që lehtëson këtë obligim për qytetarët.
TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA