TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


17/11/2017

TEB suporton gratë ndërmarrëse në Javën Globale të Ndërmarrësisë

Shoqata Afariste e Gruas (SHE-ERA) në bashkëpunim me Jakova Innovation Center organizoi tryezën e diskutimit: "Ndarja e Praktikave të Mira të Grave Sipërmarrëse", mbështetur nga banka TEB Sh.A.
Ky aktivitet u mbajt në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë, organizuar nga Qendra Inovative në Kosovë (ICK).
Gjatë punimeve u bë edhe prezantimi i storieve të suksesit nga gratë ndërmarrese të cilat diskutuan për vështërsitë dhe problemet që kanë hasur ato dhe mënyrat e tejkalimit të këtyre sfidave.

Banka TEB Sh.A. në kuadër të Programit për Ndërmarësi të Grave, vazhdon me përkrahjen e grave në biznes, duke ofruar mundës të ndryshme financimi dhe shërbime jo-financiare për të rritur fuqizimin ekonomik të gruas.
TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA