TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/10/2018

Shumë oferta nga TEB Mobile

Banka TEB vazhdon fushatën përmes aplikacionin TEB Mobile duke ju ofruar zbritje në shpenzimet administrative dhe bonus nëse aplikoni për produkte kreditore apo realzioni transfer kombëtar.
Apliko për Kredi dhe Mbitërheqje dhe përfito zbritje
Klienti duhet të kyçet në aplikacionin TEB Mobile dhe të bëjë aplikimin për Kredi dhe të perfitoj 50% zbritje në shpenimet administrative, ndërsa për aplikimet për Mbitërheqje klienti përfiton 100% zbritja në shpenimet administrative. Klienti mund të përfitoj zbritje vetëm njëherë për produkt.

Apliko për Kredit Kartelë dhe përfito Bonus
Klienti duhet të kyçet në aplikacionin TEB Mobile dhe të bëjë aplikimin për Kredit kartele perfitoj 5 € bonus në kredit kartelë. Bonusi në kredit kartelë do të transferohet pasi që ju të merrni dhe të aktivizoni kartelën në bank.

Realizoni transfer kombëtar dhe përfito Bonus
Realizoni transfer kombëtar përmes aplikacionit TEB Mobile dhe përfitoni 1 € bonus në kredit/debit kartelën tuaj. Vlera minimale e transferit 100 €. Klienti mund të perfitojë bonus vetëm një herë në muaj gjatë fushatës.

Paguani borxhin e kredit kartles dhe përfito Bonus
Paguani Borxhin e kredit kartelës tuaj përmes aplikacionit TEB Mobile dhe përfitoni 1 € bonus në kredit kartelën tuaj. Vlera minimale e pagesës 10 €. Klienti mund të perfitojë bonus vetëm një herë në muaj gjatë fushatës.

Vërejtje: Bonusi për pagesat e borxhit të kredit kartelës dhe transfereve kombëtare do të kreditohet në javën e parë të muajit pasues.
Fushata është valide deri më 31.12.2018.


© TEB ShA