TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


08/03/2018

Seminar për gratë në biznes nga TEB Sh.A. dhe BERZH

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të gruas 8 Marsin, Banka TEB Sh.A. në bashkëpunim me BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim) organizoi seminar për gratë në biznes.
Seminari i mbajtur ofroi mundësinë që gratë ndërmarrëse të mësojnë më shumë për temat sikur: “Të bëjnë analizën e biznesit, gjejnë pikat e forta dhe të dobëta të biznesit dhe më e rëndësishmja të shikojnë mundësitë për zhvillim”, “Mbi menaxhimin e burimeve njerëzore dhe markës”nga Butrint Batalli (Inova Consulting) dhe “Si të marrin financimin për zhvillimin e biznesit”.

Kjo seri e seminareve që po mbahet prej vitit 2015, nëpër qytete të ndryshme të Kosovës, vjen në kuadër të shërbimeve jo-financiare që ofron Banka TEB Sh.A. nëpërmjet “Progamit për Ndërmarrësi të Femrave”.
“Programi për Ndërmarrësi të Femrave” është produkt unik që ofron TEB Sh.A. për fuqizimin e ekonomik të gruas.
TEB Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA