TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


20/01/2020

Realizoni qëllimet në 2020

Merr kredi individuale deri në 15,000 euro pa bashkëhuamarrës, pa garantues dhe pa hipotekë!
Banka TEB Sh.A. lanson kampanjën më të re për kredi konsumuese për klientët individual.

Apliko për kredi individuale deri në deri në 15,000 euro pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe me kushte preferenciale:

Norma vjetore e interesit duke filluar nga: 6.24%,
Shpenzime Administrative: 0.50%,
Maturiteti maksimal: 84 muaj,
Norma efektive e interesit duke filluar nga: 6.58%.


Oferta vlen deri më 29.02.2020.


TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA