TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


09/01/2020

Përjeto ndjenjën e shtëpisë së re

Kredi hipotekare
TEB vjen me ofertën më të re për kredi hipotekare:

Norma vjetore e interesit duke filluar nga: 4.92%,
Shpenzime administrative: 1%,
Maturiteti maksimal: 180 muaj,
Norma efektive e interesit duke filluar nga: 5.19%.

Oferta është valide deri me 29.02.2020.


TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA