TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


20/01/2020

Për një vit plot lumturi!

Kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë
Banka TEB Sh.A. lanson kampanjën më të re për kredi konsumuese për klientët individual.

Apliko për kredi deri në 30.000€ pa hipotekë me kushte preferenciale:

Norma vjetore e interesit duke filluar nga: 5.76%,
Shpenzime Administrative: 0.50%,
Maturiteti maksimal: 84 muaj,
Norma efektive e interesit duke filluar nga: 6.08%.

Oferta vlen deri më 29.02.2020.


TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA