TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


06/03/2020

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit, banka TEB ofron kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë deri në 120 muaj.
Kredi individuale deri në 30,000 euro, pa hipotekë dhe me maturitet deri në 120 muaj.


Për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit, banka TEB ofron kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë deri në 120 muaj.

        Norma vjetore e interesit: 5.28%
        Shpenzimet administrative: 0%
        Maturiteti maksimal: 120 muaj
        Norma efektive e interesit: 5.41%

Kush mund të aplikojë për kredi?

        - Të gjithë pagëmarrësit e sektorit të arsimit të cilët punojnë në shkollat dhe universitetet publike dhe private.

        - Për punonjësit e shkollave/universiteteve publike, maturitet maksimal deri në 120 muaj.

        - Për punonjësit e shkollave/universiteteve private, maturitet maksimal deri në 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

        - Të jeni banorë i Republikës së Kosovës.
        - Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënsi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

        * Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
 
        * Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

        * Kontratë e punës valide

        * Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Shembull:

        Financimi nga banka: 30,000 Euro
        Norma vjetore e interesit: 5.28 %
        Shpenzimet administrative: 0 %
        Maturiteti: 120 muaj


Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 38,690.94 Euro


Oferta valide deri 17.03.2020

TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA