TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/06/2021

Paguaj me Starcard gjatë Qershorit dhe fito deri në 10€ bonus

Të gjithë klientët individual të kredit kartelës Starcard kanë mundësi të fitojnë bonus me blerjet e tyre me këste mbi 300€ dhe 500€.
Nëse paguani me kredit kartelën e Bankës TEB, Starcard të kliëntëve individual në POS Terminale të bankës TEB gjatë muajit qershor dhe arrini vlerën 300€ akumulative me këste, ju fitoni 5€ bonus.
Sa i përket bonuseve këtu nuk përfundon çdo gjë, sepse nëse arrini vlerën 500€ akumulative me këste ju shpërbleheni me 5€ shtesë bonus.
Bonusi maksimal është 10€ për klient.


Kampanja është valide nga 1 Qershor 2021 deri më 30 Qershor 2021.

Më shumë fuqi me kampanjën e re të Starcard.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), web (www.teb-kos.com).

TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA