TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


22/01/2019

Njoftim për përditësim të çmimores së shërbimeve të Bankës TEB Sh.A.

Klient të nderuar nëpërmjet këtij lajmërimi ju njoftojmë për përditësimin e çmimores së shërbimeve të Bankës TEB Sh.A, e cila dot hyjë në fuqi më 22 Janar 2019.
Banka TEB Sh.A. ju njofton se ka përditësuar çmimoren e shërbimeve të saj e cila dot jetë efektive nga data 22 Janar 2019.
Ju lutem referohuni përditësimit të çmimores në webfaqen e bankës TEB Sh.A. http://www.teb-kos.com/al/index.php/cmimoret
Për çdo informatë shtesë apo paqartësi ju lutem kontaktoni Qendrën tonë të Thirrjeve në +381 38 230 000, na shkruani në emailin: info@teb-kos.com ose vizitoni degën më të afërt të Bankës TEB Sh.A.
TEB Bankë për një botë në lëvizje! 


© TEB ShA