TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


02/03/2020

Njoftim për ndryshim të çmimores së shërbimeve të Bankës TEB Sh.A.

Klientë të nderuar nëpërmjet këtij lajmërimi ju njoftojmë se ndryshimet në çmimoren e shërbimeve të Bankës TEB Sh.A dot hyjnë në fuqi më 02 mars 2020.
Banka TEB Sh.A. ju njofton se duke filluar nga data 02 mars 2020, çmimorja për shërbime bankare do të ndryshoj.

Ju lutem referohuni ndryshimeve në çmimoren në webfaqen tone prej dates 02 mars 2020 http://www.teb-kos.com/al/index.php/cmimoret

Për çdo informatë shtesë apo paqartësi ju lutem kontaktoni Qendrën tonë të Thirrjeve në +381 38 230 000, na shkruani në emailin: info@teb-kos.com ose vizitoni degën më të afërt të Bankës TEB Sh.A.
TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA