TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


26/09/2019

Njoftim për klient

Norma e kamatëvonesës është ndryshuar sipas Rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës.
TEB SH.A. njofton të gjithë klientët dhe personat e interesuar se, çmimorja lidhur me normën e kamatëvonesës është ndryshuar sipas Rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës për kamatëvonesën e instrumenteve kreditore të datës 29 gusht 2019.

Për të parë ndryshimin në çmimore klikoni këtu.

TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA