TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


09/01/2018

Nise vitin mbarë!

Kredi deri në 30,000 Euro PA HIPOTEKË.
- Norma vjetore e interest 6.96 %
- Shpenzimet administrative 1 %
- Norma efektive e interest 7.52 %
- Maturiteti maksimal 84 muaj

Përfito kushte preferenciale nëse aplikon për pakon e produkteve:

• Mbitërheqje
• Kredit Kartelë
• TEB Mobile dhe
• Sigurim i Kredisë

Kampanja është valide deri më 28 shkurt 2018.

TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA