TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


14/12/2018

Në IP Petrol fitoni 5 % bonus me Starcard

Të gjithë klientët individual të Bankës TEB që posedojnë kartelën e kreditit, Starcard mund të përfitojnë bonus shtesë gjatë blerjes se derivateve per automobilët e tyre në pikat e Italian Petrol.
Automobili juaj këkon derivate për duhura për të qenë në shërbimin e juaj gjatë tërë kohës.
Mbushni automobilin e tuaj me derivate në pikat e IP Petrol me kartelën e kreditit për klientët individual, Starcard dhe ju përfitoni 5 % bonus.
Vlen nga data 10 deri më 31 Dhjetor 2018.
Starcard të jep fuqi!


© TEB ShA