TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


04/04/2018

Merr 5,000 € kredi dhe paguaj vetëm 2.45€ në ditë

Banka TEB Sh.A. vjen me ofertën më të rë konsumuese. Merr 5,000 € kredi dhe paguaj vetëm 2.45€ në ditë. PA BASHKËHUAMARRËS, PA GARANTUES DHE PA KOLATERAL.
- Norma vjetore e interest 6.48 %
- Shpenzimet administrative 0.50 %
- Norma efektive e interest 6.84 %
- Maturiteti maksimal 84 muaj

Kampanja është valide deri më 31 korrik 2018.
TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA