TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/11/2018

Kryej punë tash me Starcard dhe paguaj në shkurt te vitit 2019

“Kryej punë tash”, vazhdon oferta nga kartela më e familjarizuar bankare në Kosovë, Starcard e cila ju ndihmon në planifikimet e blerjeve.
Oferta është e vlefshme për të gjithë klientët individual të Bankës TEB Sh.A. të cilët posedojnë (Starcard, Premium Starcard dhe SheCard).
Klientët të cilët bëjnë blerje në të gjitha sektorët në POS Terminalet e Bankës TEB, në vlerë prej 50€ apo më shumë, me këste, do të përfitojnë nga oferta, si vijon:
• Për blerjet gjatë muajit Nëntor 2018, filloni pagesën e kësteve në muajin Shkurt 2019
• Për blerjet gjatë muajit Dhjetor 2018, filloni pagesën e kësteve në muajin Mars 2019
Dhe, të gjitha këto do ti përfitoni me 0% interes…
Oferta ështëvalide prej 1 Tetor deri më 31 Dhjetor 2018.
Starcard të jep fuqi.


© TEB ShA