TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


13/09/2022

Kredi për blerje të veturës në Auto Mita

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me AUTO MITA SHPK distributor i brendeve Renault, Nissan dhe Dacia kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi për financimin e blerjes deri në 100% të vlerës së veturave.
Kushtet e kredisë:
Norma e vjetore e Interesit: 4.80%
Shpenzimet administrative: 0.50%
Maturiteti maksimal deri 84 muaj.
Norma efektive e interesit: 5.06%

Kushtet e financimit:
• Financimi deri në 100%

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Full Kasco për veturat e reja (Obligative).

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë:
Shuma       Maturiteti         Kësti Mujor           Shuma totale
25,000€       84 muaj       351.00€          29,487€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

 


© TEB ShA