TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


06/03/2020

Kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë, 120 muaj maturitet

Banka TEB lanson kampanjën e re për kredi individuale deri në 30,000€ pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.
Banka TEB lanson kampanjën e re për kredi individuale deri në 30,000€ pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.


Apliko tani dhe përfito nga kampanja më e mirë në treg:

        Norma vjetore e interesit duke filluar nga: 5.40%
        Shpenzimet administrative: 0.50%
        Maturiteti maksimal deri në: 120 muaj
        Norma efektive e interesit duke filluar nga: 5.65%

Kush mund të aplikojë për kredi?

Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, maturiteti maksimal deri në 120 muaj.
- Për pagëmarrësit e sektorit privat, dhe klientët me të hyra nga qiraja maturiteti maksimal deri në 84 muaj.
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore e kompanive publike dhe pagëmarrsit me të hyra mujore mbi 700 Euro net, kredi individuale deri në 15,000 Euro veç vet, pa bashkëhuamarrës, pa garantues dhe pa peng.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

        - Të jeni banorë i Republikës së Kosovës.
        - Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënsi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

        * Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
 
        * Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

        * Kontratë e punës valide

        * Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Shembull:

        Financimi nga banka 30,000 Euro
        Norma vjetore e interesit : 5.40 %
        Shpenzimet administrative :0.50 %
        Maturiteti 120 muaj

Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 38,904.63 Euro

 

Oferta valide deri më: 30.06.2020

TEB Bankë për një botë në lëvizje

© TEB ShA