TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


17/04/2018

Kalo rrogën n’TEB dhe përfito mbi 20 shërbime me 0 € shpenzime!

Ofertë e veqantë me shumë shërbime bankare falas për të gjithë klientët e ri pagëmarrës në Bankën TEB Sh.A.
1.      0 € tarifë – Hapja e llogarisë (Pa kushte)
2.      0 € tarifë – Mirëmbajtja e llogarisë për 1 vit
3.      0 € tarifë – Mirëmbajtja TebMobile dhe E-banking
4.      0 € tarifë – Pagesat nga TebMobile & E-banking
5.      0 € tarifë – Të gjitha shërbimet ATM 24/7 (brenda bankës)- Depozita dhe Tërheqja
6.      0 € tarifë – Të gjitha shërbimet ATM 24/7 (jashtë bankës)- Depozita dhe Tërheqja
7.      0 € tarifë – Transfere hyrëse – paga mujore
8.      0 € tarifë – Lëshimi i debit kartelës / hera e parë
9.      0 € tarifë – Lëshimi i Starcard-ës
10.      0 € tarifë – Mirëmbajtja vjetore e Starcard-ës - 1 vit pas përdorimit të parë
11.      0 € tarifë – Transfere brenda TEB dhe llogarive të klientëve përmes TebMobile, E-banking dhe ATM
12.      0 € tarifë – Të gjitha pagesat në arkë nga Starcard (pa këste)
13.      0 € tarifë – Pagesat e borxhit (Kredisë & Starcard-ës) në Cash Box, ATM, TebMobile dhe E-banking
14.      0 € tarifë – Tërheqje në arkë nga llogaria e fëmijeve
15.      0 € tarifë – Pagesat me Starcard në POS terminale jashtë Kosovës
16.      0 € tarifë – Pagesa e rrymës, telefonit dhe ujit nga TebMobile dhe E-banking
17.      0 € tarifë – Pagesat me kartelat e Debitit dhe Starcard në rrjetin e POS-ve të TEB-it
18.      0 € tarifë – Dërgimi i gjendjes së llogarisë dhe Starcard-ës në email
19.      0 € tarifë – Resetimi/Ndrrimi i PIN-it të kartelave në ATM
20.      0 € tarifë – Resetimi i fjalëkalimit të TebMobile dhe E-banking përmes Qendrës së thirrjeve
21.      0 € tarifë – 3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë

Oferta është valide deri më 30.09.2018.

#TEB Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA