TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


06/03/2020

Gjithmonë në përkrahjen tuaj!

Për nder të 8 marsit, ditës së gruas, banka TEB ofron kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë deri në 120 muaj.
Kredi individuale deri në 30,000 euro, pa hipotekë dhe me maturitet deri në 120 muaj.


Për nder të 8 marsit, ditës së gruas, banka TEB ofron kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë deri në 120 muaj.

        Norma vjetore e interesit: 5.28%
        Shpenzimet administrative: 0%
        Maturiteti maksimal: 120 muaj
        Norma efektive e interesit: 5.41%

Kush mund të aplikojë për kredi?

Të gjitha gratë pagëmarrëse të sektorit publik dhe privat.
        - Për punonjëset e sektori publik, maturitet maksimal deri në 120 muaj.
        - Për punonjëset e sektorit privat, maturitet maksimal deri në 84 muaj.

 

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

        - Të jeni banore e Republikës së Kosovës.
        - Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënsi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

        * Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
 
        * Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

        * Kontratë e punës valide

        * Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

 

Shembull:

        Financimi nga banka: 30,000 Euro
        Norma vjetore e interesit: 5.28 %
        Shpenzimet administrative: 0 %
        Maturiteti: 120 muaj


Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 38,690.94 Euro

 


Oferta valide deri 17.03.2020

TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA