TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


18/03/2020

Blej me Starcard dhe paguaj pas tre muajve pa kamatë
  Situata aktuale nëpër të cilën po kalojmë si shoqëri brenda emergjencës sociale sjell shpenzime të paplanifikuara familjare.

Në këtë drejtim të gjithë klientët e Bankës TEB të cilët janë përdorues të kredit kartelës individuale, Starcard për çfarëdo blerje me këste dhe të fillojnë pagesën pas tre muajve, pa kamatë, pasi që kostoja do të mbulohet nga Banka.

 

Vlen për blerjet me këste prej 18.03.2020 deri më 31.05.2020.

 

Starcard të jep fuqi!


© TEB ShA