TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Lajme dhe publikime

Investo me TEB! Kredi deri në 200,000€ me kushte preferenciale

Banka TEB ka për qëllim mbështetjen e biznesve në zgjerimin e kapaciteteve të tyre nëpërmjet të investimeve dhe zhvillimin e aktivitetit të biznesit.

Kredi individuale deri në 35,000€

Kredi individuale deri në 35,000€ pa hipotekë dhe maturitet deri në 84 muaj.

Kredi individuale deri në 15,000€

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 84 muaj.

Kredi individuale deri në 10,000€

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 84 muaj.

Kredi individuale deri në 5,000€

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 84 muaj.

Paguaj online me Starcard me këste

Realizoni blerje online me këste tek tregtarët e bankës.


© TEB ShA