TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Lajme dhe publikime

Bëj qëllimin realitet! Kredi për blerje të veturës në Auto Arti

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Auto Arti në Prishtinë mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Plotësim i dëshirës së kahmotshme! Kredi për blerje të veturës në Auto Sherreti

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Auto Sherreti në Prishtinë mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Për rrugët e jetës tuaj! Kredi për blerje të veturës në I Drive

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë I Drive SHPK në Prishtinë mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Ëndrra u realizua! Kredi për blerje të veturës në Swiss Auto Froni

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Swiss Auto Froni në Prishtinë mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Tani të përket ty! Kredi për blerje të veturës në ERBER SHPK

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Erber SHPK në Prizren mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Për çdo destinacion tuaj! Kredi për blerje të veturës në Bellaqa SHPK

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Bellaqa SHPK në Prizren mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Çelësat e veturës së ëndrrave! Kredi për blerje të veturës në Bavaria Motors

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë BAVARIA MOTORS SHPK në Prizren mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

TEB sponzor edhe i Manifesta 14

Banka TEB Sh.A. ka nënshkruar marrëveshje sponsorizimi edhe me organizatorët e Manifesta 14.


© TEB ShA