TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Lajme dhe publikime

Blej çka të pëlqen, fillo pagesën pas 3 muajve!

Kape momentin, Investo në biznes!

Investoni në biznesin tuaj deri në 150,000 Euro, PA HIPOTEKË!

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro me 0% shpenzime administrative, pa hipotekë dhe maturitet deri 120 muaj.

Young Entrepreneurs përkrahje për ndërmarrësit e rinj nga TEB

Një fillim i ri! Kredi deri në 10,000 €

Kredi individuale deri në 10,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.

Një fillim i ri! Kredi deri në 5,000€

Kredi individuale deri në 5,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.

Një fillim i ri! Kredi deri në 20,000€

Kredi individuale deri në 20,000 Euro veç vet, pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.

Rritemi së bashku! Kredi individuale deri në 35,000 EUR

Kredi individuale deri në 35,000 Euro pa bashkëhuamarrës, garantues, kolateral, hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj


© TEB ShA