TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Lajme dhe publikime

Starcash, risi e radhës nga TEB

Debit kartelat bankare në formë vertikale, për herë të parë në Kosovë nga Banka TEB Sh.A.

Merr kredi indviduale deri në 15,000 Euro veç vet!

Kredi individuale deri në 15,000 Euro dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Kredi individuale deri 5,000 Euro veç vet!

Kredi individuale deri në 5,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Merr kredi individuale 10,000 Euro veç vet!

Kredi individuale deri në 10,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Urime 8 Marsi: Ju që meritoni gjithçka!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro, me normë të interesit 5.4 %, shpenzime administrative 0%, pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Urime 7 Marsi: Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro, me normë të interesit 5.4 %, shpenzime administrative 0%, pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Kredi Hipotekare: Aprovuar nga TEB!

Banka TEB Sh.A. ju sjell kredinë më të re hipotekare për financim të blerjes së shtëpisë dhe banesës.

Kredi për edukim: Aprovuar nga TEB!

Banka TEB Sh.A. ju sjell kredinë më të re për financim të edukimit tuaj.

Kredi deri 35,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Kredi deri 20,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Kredi individuale deri në 20,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.


© TEB ShA