TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


06/09/2017

5,000 Gati i ki

Të vjetrën bëje të re për vetëm 74 Euro në muaj.
Pa Bashkehuamarrës, Pa Garantues, Pa Kolateral
Siguro kredinë dhe fito 0% Shpenzime Administrative

Norma vjetore e interesit: 6.48%
Norma efektive e interesit:  6.68%
Afati I maksimal I kredisë: 84 muaj

TEB, Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA