TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


20/07/2017

5,000 GATI I KI!

PA BASHKËHUAMARRËS, PA GARANTUES dhe PA KOLATERAL.
Merr 5,000 Euro kredi dhe paguaj vetëm 75Euro në muaj.
6.84% Norma vjetore e interesit
0.50% Shpenzimet administrative
7.22% Norma efektive e interesit

Maturiteti i kredisë 84 muaj.

TEB, Bankë për një botë në lëvizje

Oferta është valide deri më 30 Shtator 2017.


© TEB ShA